EMERGENCY FIRST RESPONSE

We maken het allemaal wel eens mee, dat iemand een verwonding oploopt, dit kan een klein sneetje zijn bij het groente snijden, of een schaafwondje na het vallen. Of het kan zijn dat iemand bewusteloos onderuit zakt, of zelfs een hartstilstand krijgt.

Het is uitermate belangrijk dat er voldoende mensen zijn die weten hoe ze in zo’n situatie moeten reageren. Helaas zijn er op dit ogenblik nog onvoldoende mensen die op een juiste manier EHBO kunnen verlenen. De oorzaak is dat veel mensen het EHBO diploma wel willen halen, maar er op dat moment geen cursus in hun regio gegeven wordt, en als er al een cursus gegeven wordt deze erg veel tijd in beslag neemt.

Dankzij het nieuw ontwikkelde cursus programma van de EFR kan iedereen op een eenvoudige manier leren hoe men het beste kan handelen in de ongelukkige situatie van een ongeval. Deze cursus neemt slechts twee dagdelen in beslag en is voor iedereen toegankelijk.

Cursus inhoud:
· Situatie beoordeling
· Het gebruik van beschermingsmiddelen
· Primaire beoordeling van het slachtoffer
· Ademweg vrij maken en beademen
· Reanimatie
· Het stoppen van bloedingen
· Shock behandeling
· Rugletsel behandeling
· Het beoordelen van verwondingen en andere aandoeningen
· Het beoordelen van ziekte
· Verbanden aanleggen
· Het spalken van gebroken ledematen

Terug